Wyniki naboru nr 5/2018 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Wyniki naboru nr 5/2018 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się ocena wniosków w ramach naboru nr 5/2018 (Przedsięwzięcie 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu typu projektu nr 10 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).
 
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce 
Konkursy/Wyniki konkursów.
 
 

Top