Zarząd

Skład Zarządu:

Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu
Lech Łępicki - Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Dąbrowski - Członek Zarządu
Dorota Wiesławska - Członek Zarządu
Franciszek Wiesław Bochonko - Członek Zarządu

Top