Rada

Członkowie Rady (III kadencja: od 19.06.2024)  - opublikowano dnia 24.06.2024 r. 

 1. Andrzej Masłowski – przedstawiciel sektora gospodarczego (gospodarstwo rolne w gm. Dąbrowa Białostocka),

 2. Katarzyna Nowicka – przedstawiciel sektora publicznego (Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu),

 3. Justyna Grabowicz – przedstawiciel sektora publicznego (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie),

 4. Jan Joka – mieszkaniec,

 5. Anna Stankiewicz – przedstawiciel sektora społecznego (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej),

 6. Mirosław Bielski – przedstawiciel sektora gospodarczego (KRAM Sklep, Hurtownia Artykułów Przemysłowych Mirosław Bielski),

 7. Piotr Możejko – przedstawiciel sektora gospodarczego (Zakład ślusarsko-mechaniczny Piotr Możejko),

 8. Jan Ryszard Kotuk – przedstawiciel sektora społecznego (Fundacja Biebrzańska),

 9. Bożena Pogorzelska – przedstawiciel sektora społecznego (Koło Gospodyń Wiejskich "Szorcowianki") 

 10. Michał Suchwałko – przedstawiciel sektora społecznego (Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli),
  11. Krzysztof Szczepura - mieszkaniec.


Archiwum:
Członkowie Rady (II kadencja: od 16.12.2019)  - opublikowano dnia 19.12.2019 r. (aktualizacja z dnia 22.05.2023 r.)

 1. Andrzej Masłowski – przedstawiciel sektora gospodarczego (gospodarstwo rolne w gm. Dąbrowa Białostocka),

 2. Katarzyna Nowicka – przedstawiciel sektora publicznego (Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu),

 3. Justyna Grabowicz – przedstawiciel sektora publicznego (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie),

 4. Jan Joka – przedstawiciel sektora publicznego (Gmina Jaświły),

 5. Anna Stankiewicz – przedstawiciel sektora społecznego (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej),

 6. Mirosław Bielski – przedstawiciel sektora gospodarczego (KRAM Sklep, Hurtownia Artykułów Przemysłowych Mirosław Bielski),

 7. Piotr Możejko – przedstawiciel sektora gospodarczego (Zakład ślusarsko-mechaniczny Piotr Możejko),

 8. Jan Ryszard Kotuk – przedstawiciel sektora społecznego (Fundacja Biebrzańska),

 9. Bożena Pogorzelska – przedstawiciel sektora społecznego (Koło Gospodyń Wiejskich "Szorcowianki") - aktualizacja zgodnie z uchwałą WZC z dnia 22.05.2023 r.,

 10. Michał Suchwałko – przedstawiciel sektora społecznego (Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli),
  11. Krzysztof Szczepura - mieszkaniec (powołany do pełnienia funkcji decyzją WZC z dnia 22.05.2023 r., uzupełnienie składu Rady).

   

Monika Kobeldzis – przedstawiciel sektora społecznego (Towarzystwo Przyjaciół Lipska) - odwołanie członka Rady przez WZC w dniu 22.05.2023 r.  w związku ze złożoną rezygnacją
Małgorzata Ostrowska – przedstawiciel sektora społecznego (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego) - odwołanie członka Rady przez WZC w dniu 22.05.2023 r.  w związku ze złożoną rezygnacją.


Członkowie Rady (I kadencja: 14.12.2015 r. - 15.12.2019 r.)
- Andrzej Masłowski - sektor gospodarczy (gospodarstwo rolne w gm. Dąbrowa Białostocka);
- Katarzyna Nowicka - sektor publiczny (Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu);
- Justyna Grabowicz - sektor publiczny (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie);
- Jan Joka - sektor publiczny (Gmina Jaświły);
- Anna Stankiewicz - sektor społeczny (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej);
- Monika Kobeldzis - sektor społeczny (Towarzystwo Przyjaciół Lipska);
- Mirosław Bielski - sektor gospodarczy (KRAM Sklep, Hurtownia Artykułów Przemysłowych Mirosław Bielski);
- Piotr Możejko - sektor gospodarczy (Zakład ślusarsko-mechaniczny Piotr Możejko);
- Małgorzata Ostrowska - sektor społeczny (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego);
- Jan Ryszard Kotuk - sektor społeczny (Fundacja Biebrzańska);
- Bożena Pogorzelska - sektor gospodarczy (Handel Detaliczny Sklep Spożywczo Przemysłowy);

Top