x
2014-04-11 |

Kolejny nabór wniosków - "Małe projekty" - 28.04.2014r. - 13.05.2014 r.

Informujemy, iż od 28 kwietnia 2014 roku do 13 maja 2014 roku w biurze Fundacji Biebrzańskiej będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe projekty". Z uwagi na kończący się okres realizacji projektów, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

czytaj całość
2014-04-10 |

Spotkanie z delegacją z Gruzji

W dniu 10 kwietnia br. w Korycinie odbyło się spotkanie z delegacją z Gruzji reprezentującą zarówno parlament, jak i lokalne władze samorządowe, agencje rządowe i organizacje pozarządowe. Spotkanie z naszą Lokalną Grupą Działania oraz przedstawicielami Urzędu Gminy Korycin było kolejnym etapem pobytu gości z Gruzji na terenie województwa podlaskiego.

czytaj całość
2014-03-05 | aw

Dodatkowy nabór wniosków na "Małe projekty" - I półrocze 2014

Informujemy, iż w I półroczu br. planowany jest dodatkowy nabór wniosków na "małe projekty". Środki na dodatkowy nabór pochodzą z oszczędności, które pojawiły się w związku z rozliczaniem projektów wybranych we wcześniejszych naborach.

czytaj całość
2014-02-24 |

"Małe projekty" - ostateczne listy projektów wybranych do finansowania (nabór 31.12.2013-17.01.2014)

W związku z zakończoną oceną projektów złożonych w ramach naboru trwającego od 31.12.2013 r. do 17.01.2014 r., przedstawiamy ostateczne listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach wdrażania LSR Fundacji Biebrzańskiej, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania: "Małe projekty".

czytaj całość
2014-02-03 | aw

Wilno - Targi turystyki, rekreacji i sportu ADVENTUR 2014

W dniach 24 – 26 stycznia br. w Litewskim Centrum Wystawowo-Kongresowym LITEXPO w Wilnie uczestniczyliśmy w trzydniowych targach turystyki, rekreacji i sportu ADVENTUR 2014. Wraz z naszymi partnerami: Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury, Lokalną Grupą Działania Kalvarii i Partnerskim Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi na Dzukiji promowaliśmy nasz wspólny polsko-litewski projekt pt: Przyjedź, Poznaj, Pokochaj…” - Transgraniczny projekt rozwoju turystycznego.

czytaj całość