N.O.T.E.S.

http://biebrza-leader.pl/public/file/elfinder/Gra%20konkurs%20czerwiec%202015/FUNDUSZ%20BIEBRZANSKI/Nabory%20wnioskow/nabor%20nr%207%202017/log%C3%B3wka%20PROW%205.JPG

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Nowoczesna Odsłona Tradycyjnych Europejskich Smaków Polski i Litwy” mająca na celu: Publikację książki kulinarnej z tradycyjnymi przepisami potraw regionu obu LGD w tradycyjnym i innowacyjnym wydaniu i przeszkolenie 30 osób w ich przygotowywaniu przez szefa kuchni oraz promocja potraw na targach w Wilnie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Top