Kontakt

Zapraszamy wszystkich naszych członków, mieszkańców i podmioty z naszego obszaru lub podmioty chcące realizować działania na naszym obszarze do zgłaszania uwag, propozycji, inicjatyw dotyczących naszego funkcjonowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uwagi można zgłaszać mailowo, telefonicznie, osobiście lub w inny dogodny dla Państwa sposób.
Zapraszamy do kontaktu!!!

Doradztwo jest świadczone przez pracowników LGD bezpłatnie. Może być świadczone w formie bezpośredniej (w siedzibie LGD) jak również w formie zdalnej (mailowo lub telefonicznie) lub w uzasadnionych przypadkach pracownik może dojechać do wnioskodawcy/beneficjenta. 


Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
e-mail:
sekretariat@biebrza-leader.pl
tel.: (85) 71-28-307
NIP 5451815706, REGON 362712148

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 8.00-16.00


Prezes zarządu – Michał Grzegorz Matyskiel
tel. 85 71-28-307
e-mail:
matyskielmichal@gmail.com

Specjalista ds. księgowości i płac – Anna Węgrzynowicz
tel. 85 71-28-307


Koordynator ds. projektów - Anna Wirkowska
tel. 85 71-28-307
kom. 509-352-295
e-mail:
annawirkowska@biebrza-leader.pl

Koordynator ds. projektów  - Katarzyna Misztal 
tel. 85 71-28-307
kom. 509-352-191
e-mail: katarzynamisztal@biebrza-leader.pl

Asystent koordynatora ds. projektów - Sylwia Murza - urlop 
tel. 85 71-28-307
kom. 509-352-191
e-mail: sylwiamurza@biebrza-leader.pl 

Inspektor ochrony danych  
e-mail:
inspektor@biebrza-leader.pl  
 
Top