Członkowie Stowarzyszenia

Wykaz członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

- Gmina Dąbrowa Białostocka – osoba upoważniona do reprezentowania Artur Gajlewicz,
- Gmina Goniądz – osoba upoważniona do reprezentowania Grzegorz Andrzej Dudkiewicz,
- Gmina Janów – osoba upoważniona do reprezentowania Jerzy Pogorzelski,
- Gmina Jaświły – osoba upoważniona do reprezentowania Jan Joka,
- Gmina Korycin – osoba upoważniona do reprezentowania Mirosław Lech,
- Gmina Lipsk – osoba upoważniona do reprezentowania Lech Łępicki,
- Gmina Mońki – osoba upoważniona do reprezentowania Zbigniew Karwowski,
- Gmina Suchowola – osoba upoważniona do reprezentowania Michał Grzegorz Matyskiel,
- Gmina Sztabin – osoba upoważniona do reprezentowania Jarosław Karp,
- Gmina Trzcianne – osoba upoważniona do reprezentowania Marek Krzysztof Szydłowski,
- Gmina Nowy Dwór - osoba upoważniona do reprezentowania Andrzej Humienny,
- Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu – osoba upoważniona do reprezentowania Katarzyna Nowicka,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie – osoba upoważniona do reprezentowania Justyna Grabowicz,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli – osoba upoważniona do reprezentowania Anna Renata Żywno,
- Biebrzański Park Narodowy – osoba upoważniona do reprezentowania Artur Wiatr,
- Fundacja Biebrzańska – osoba upoważniona do reprezentowania Jan Ryszard Kotuk,
- Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze – osoba upoważniona do reprezentowania Jan Trochim,
- Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego– osoba upoważniona do reprezentowania Sebastian Kulikowski,
- Stowarzyszenie „Placówka” – osoba upoważniona do reprezentowania Ilona Wojteczko,
- Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji – osoba upoważniona do reprezentowania Krystyna Czarnecka,
- Towarzystwo Przyjaciół Lipska - osoba upoważniona do reprezentowania Monika Kobeldzis,
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego – osoba upoważniona do reprezentowania Halina Raducha,
- Ptaki Polskie – osoba upoważniona do reprezentowania Emilia Sokołowska,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego – osoba up. do reprezentowania Małgorzata Ostrowska,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jaświłach – osoba upoważniona do reprezentowania Jarosław Lewocz,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II – Ostrowie – osoba upoważniona do reprezentowania Andrzej Trochimowicz,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej – osoba upoważniona do reprezentowania Zdzisław Dąbrowski,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie – osoba upoważniona do reprezentowania Tomasz Krasowski,
- Stowarzyszenie „Korycinianki” – osoba upoważniona do reprezentowania Renata Strzymińska,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej - osoba upoważniona do reprezentowania Anna Stankiewicz,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Wodniczka” – osoba upoważniona do reprezentowania Andrzej Pogorzelski,
- Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Adam Sieńko – osoba upoważniona do reprezentowania Adam Sieńko,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUD-ROL” Leszek Budnik – osoba upoważniona do reprezentowania Jolanta Budnik,
- P.U.H. DROGMET Wnukowski Tomasz – osoba upoważniona do reprezentowania Tomasz Wnukowski,
- Zakład ślusarsko-mechaniczny Piotr Możejko – osoba upoważniona do reprezentowania Piotr Możejko,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie – osoba upoważniona do reprezentowania Albert Tarachanowicz,
- BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoba upoważniona do reprezentowania Mirosław Bałakier,
- Dom Gościnny Spółka Cywilna – osoba upoważniona do reprezentowania Ewa Maria Kloza,
- Małgorzata Chodukiewicz – Bar „ALIBI” – osoba upoważniona do reprezentowania Małgorzata Chodukiewicz,
- Wytwarzanie Wyrobów Cukierniczych „SĘKACZE” Jerzy Andraka – osoba upoważniona do reprezentowania Paweł Andraka,
- Robert Dembowski – Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Biebrzy” – osoba up. do reprezentowania Robert Dembowski,
- Monieckie Centrum Handlowo – Targowe Andrzej Purta – osoba upoważniona do reprezentowania Andrzej Purta,
- KRAM Sklep, Hurtownia Artykułów Przemysłowych Mirosław Bielski - osoba upoważniona do reprezentowania Mirosław Bielski,
- Jarosław Andraka Usługi inżynierskie w budownictwie „Budynki i budowle” – osoba up. do reprezentowania Jarosław Andraka,
- Andrzej Masłowski Gospodarstwo Rolne – osoba upoważniona do reprezentowania Andrzej Masłowski,
- Bożena Pogorzelska (Szorce),
- Dariusz Lipski (Dąbrowa Białostocka),
- Tadeusz Kulikowski (Downary),
- Dorota Wiesławska (Zabrodzie),
- Wiesław Bochonko (Lipsk),
- Stanisława Ewa Mucha (Lipsk),
- Janusz Lotkowski ( zam. Sztabin),
- Waldemar Sajkowski (zam. Mońki),
- Andrzej Łabieniec (zam. Nowy Dwór),
- Stanisław Grajewski (zam. Trzyrzeczki),
- Ryszard Prolan (zam. Zabiele),
- Oksana Tomaszewska (zam. Olszanka),
- Irena Pycz (zam. Suchowola),
- Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Janowie - osoba up. do reprezentowania: Bogusław Zarzecki,
- Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników - osoba up. do reprezentowania: Andrzej Chilicki,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli - osoba up. do reprezentowania: Michał Suchwałko,
- Koło Gospodyń Wiejskich Niewiarowo - osoba up. do reprezentowania: Jadwiga Apoń.

 

Top