Deklaracje członkowskie

Zgodnie ze Statutem przystąpienie nowych członków do Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański wymaga złożenia deklaracji członkowskiej.

Wzory deklaracji członkowskich (obowiązujących od dnia 25.05.2018 r.):
-
Deklaracja członkowska osoby prawnej
<pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą <pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej <pobierz plik>
- Ponadto osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia wraz z Deklaracją oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze LSR <pobierz plik>


Wzory deklaracji członkowskich (archiwalne):
-
Deklaracja członkowska osoby prawnej
<pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą <pobierz plik>
- Deklaracja członkowska osoby fizycznej <pobierz plik>
- Ponadto osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia wraz z Deklaracją oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze LSR <pobierz plik>


 

Top