Zgłoś pomysł lub inicjatywę !!!

Zapraszamy wszystkich naszych członków, mieszkańców i podmioty z naszego obszaru lub podmioty chcące realizować działania na naszym obszarze do zgłaszania uwag, propozycji, inicjatyw dotyczących naszego funkcjonowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uwagi można zgłaszać mailowo, telefonicznie, osobiście lub w inny dogodny dla Państwa sposób.

Zapraszamy do kontaktu!!!

Top