Zarząd

Skład Zarządu (III kadencja: od 15.06.2020) - opublikowano dnia 16.06.2020 r.
Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu
Lech Łępicki - Członek Zarządu
Zbigniew Karwowski - Członek Zarządu
Dorota Wiesławska - Członek Zarządu
Franciszek Wiesław Bochonko - Członek Zarządu


Archiwum:
Skład Zarządu (II kadencja - 21.06.2016 - 15.06.2020):
Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu
Lech Łępicki - Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Dabrowski - Członek Zarządu
Dorota Wiesławska - Członek Zarządu
Franciszek Wiesław Bochonko - Członek Zarządu


Skład Zarządu (I kadencja - do 21.06.2016):
Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu
Lech Łępicki - Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Dabrowski - Członek Zarządu
Dorota Wiesławska - Członek Zarządu
Franciszek Wiesław Bochonko - Członek Zarządu

Top