Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 11.04.2017 r.

Suchowola, dnia 31.03.2017r.
  
Członkowie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
  
Zapraszam członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r., o godz. 13.00 w Suchowoli w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21 (w przypadku braku  quorum drugi termin o godz. 13.30).
 
Propozycja do porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zatwierdzenie protokołu z dnia 10.11.2016r.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2016 – podjęcie stosownej uchwały.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za rok 2016 – podjęcie stosownej uchwały.
  8. Przedstawienie zmian w Statucie - podjęcie stosownej uchwały.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
 
                                      Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
                                                                           Michał Grzegorz Matyskiel

                                      
 

Top