Udział w targach Baltic Food and Beverage Exhibition w Wilnie


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański wspólnie z LGD Kalvarija w dniach 07-09.11.2019 r. uczestniczyła w międzynarodowych targach Baltic Food and Beverage Exhibition w Wilnie. W wyjeździe wzięło udział 15 osób z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Produkty, które były wystawiane to min. produkty garmażeryjne, pieczywo, sery, przetwory, żywność BIO, wyroby rękodzieła ludowego. W ramach projektu kucharz Paulina Makarska przygotowała na targi przekąski dla odwiedzających targi, na bazie przepisów opracowanych do książki kulinarnej wydawanej w ramach realizacji projektu pt. „Nowoczesna Odsłona Tradycyjnych Europejskich Smaków Polski  i Litwy” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
 
Serdecznie dziękujemy wystawcom za wzięcie udziału w targach.

               
 

Top