Komunikat nr 1 do naboru nr 19/2017 (Rewitalizacja małej skali)

 Suchowola, dnia 02.11.2017 r.
Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 19/2017
 
Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)
na operacje z zakresu Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 19/2017:
  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 04.12.2017 r. (poprzednia data 02.12.2017 r.).
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
 
- Termin, od którego można składać wnioski – 06 listopada 2017r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski – 04 grudnia 2017r. do:
- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)
- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).
 
  1. W załączniku nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznej zmiany terminu do którego można składać wnioski.
 
Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 19/2017:
 
Do pobrania:
  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 2 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
 

Top