Komunikat nr 1 do naboru 13/2018 - zmiana wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów lub usług w związku z ich uaktualnieniem przez IZ


Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 13/2018

Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)
na operacje z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 9 do Ogłoszenia: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 13/2018:
 
Do pobrania:

  1. Załącznik nr 9: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS <pobierz plik>

Zmiana obowiązuje od dnia zamieszczenia komunikatu.

Top