Komunikat do naboru nr 4/2019 - zmiana wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu


Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS 

 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ 
wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.
 
Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu określenia poziomu wkładu własnego, do wniesienia którego zobowiązany jest Beneficjent, tj. rezygnacji ze wskazania kwoty na rzecz wartości procentowej (%) wkładu własnego. Ponadto w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi, usunięto obowiązek wskazania kwoty wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross financingu na rzecz odwołania do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
  
W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami <pobierz plik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  12.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu przez IZ RPOWP).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzenie zmiany przez IZ RPOWP 
we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 55/837/2019 z dnia 10.07.2019 roku).

Top