Komunikat do naboru nr 24/2018 - zmiana numeru naboru


Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 24/2018 
 
Przedsięwzięcie 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR)
na operacje z zakresu typu projektu nr 10 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku z błędnie przyjętą numeracją ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański, wprowadza się następującą zmianę w dokumentacji do naboru wniosków nr 24/2018:
 
  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega nr naboru, który otrzymuje brzmienie: NABÓR nr 5/2018 (poprzedni numer widniejący w dokumentacji konkursowej: NABÓR nr 24/2018 jest nieaktualny).
  2. Powyższa zmiana skutkuje również analogiczną zmianą w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Warunki udzielenia wsparcia.
 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  19.01.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowaną treść ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 5/2018:
 
Do pobrania:
  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia <pobierz plik>

Top