Harmonogram naborów wniosków zatwierdzony w dniu 19.04.2018 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w dniu 19.04.2018 r. <pobierz plik>

Top