Podpisanie umowy ramowej na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Podpisanie umowy ramowej na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027W dniu 4 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisaliśmy Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 pozyskaliśmy kwotę 5 912 302,56 euro, zaś na zarządzanie kwotę 828 730,26 euro. 

W ramach środków pochodzących z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 realizowane będą działania zapisane w LSR, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru LGD obejmującego 9 gmin: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola i Trzcianne.

 

Zdjęcia pochodzią ze strony internetowej: podlaskie.eu 
 

Top