Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju - dodatkowe środki

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju - dodatkowe środki

Szanowni Państwo,
 
informujemy, iż w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański o zwiększenie budżetu działania LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przedstawiamy Państwu propozycje zmian dotyczących rozpisania na poszczególne przedsięwzięcia dodatkowych środków w ramach EFRROW.
Zgodnie z informacją z dnia 20.04.2021 r. otrzymaną z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański może się ubiegać o dodatkowe środki w wysokości 675 000 €.
Proponowane przez nas zmiany wynikają z konieczności przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie poszczególnymi naborami wniosków.
Zmiany zostały naniesione na załącznik nr 2 do LSR, czyli Plan działania (nastąpiło zwiększenie budżetu wraz ze zmianą wartości obecnych wskaźników). Proponowane zmiany wpisują się w diagnozę LSR.
 
Uwagi do propozycji wykorzystania dodatkowych środków prosimy przesyłać na adres:

sekretariat@biebrza-leader.pl za pomocą formularza w terminie do dnia 11.06.2021 r.

 
Załączniki:

Top