Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 1/2023

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr: 

odbędzie się w dniu 01.02.2023 r.

Top