Statut Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański z dnia 10.05.2023 r.

Statut Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 10.05.2023 r. (wpis ze zmianą statutu dokonany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.05.2023 r.) pobierz statut 

Top