Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych z dnia 28.08.2019 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych przyjęte przez Zarząd w dniu 28.08.2019 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski dnia 02.09.2019 r. <pobierz plik>

Top