Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 22.11.2019 r.

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 22.11.2019 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w dniu 03.12.2019 r. <pobierz plik>

Top