Zaproszenie na Festyn Archeologiczny w Milewszczyźnie realizowany w ramach projektu grantowego

Zaproszenie na Festyn Archeologiczny w Milewszczyźnie realizowany w ramach projektu grantowego

Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Korycińskiej zaprasza na Festyn Archelogiczny w Milewszczyźnie organizowany w dn. 14-15 września 2019 r.

 

Zadanie pt. "Festyn archelogiczny w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie"" mające na  celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie festynu archeologicznego w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Top