Zaproszenie do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Zaproszenie do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

 Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański dokonuje monitoringu i ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy Mieszkańców gmin Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne oraz Członków naszego stowarzyszenia do wypełnienia ankiet.

Zebrane dane posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian umożliwiających efektywniejszą realizację działań w zakresie Planu Komunikacji oraz analizy pracy biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański i jego pracowników. Ankieta jest anonimowa.


Wypełnione ankiety można dostarczyć osobiście/pocztą do biura Lokalnej Grupy Działania -Fundusz Biebrzański, ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola lub przesłać mailowo na adres: sebastiankarp@biebrza-leader.pl
 
Na ankiety czekamy do 28 lutego 2018 r.

Do pobrania:


Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
Ankieta dla członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 

Top