Zaproszenie do udziału w projekcie "W ludowym rytmie" realizowanym w ramach projektu grantowego

Zaproszenie do udziału w projekcie "W ludowym rytmie" realizowanym w ramach projektu grantowego

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat do udziału w projeckie pod nazwą "W ludowym rytmie".
Zadanie pt. "W ludowym rytmie" mające na celu utworzenie dziecięcego zespołu tańca ludowego oraz organizację przeglądu zespołów ludowych w celu wzmocnienia roli dziedzictwa kulturowego regionu realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

​​​​​​​

Top