Zapraszamy do korzystania z doradztwa w związku z ogłoszonymi naborami z EFS

Zapraszamy do korzystania z doradztwa w związku z ogłoszonymi naborami z EFS

W związku z ogłoszonymi naborami z  Europejskiego Funduszu Społecznego (Nabór nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020) wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy do skorzytania z bezpłatnego wsparcia doradczego na etapie pisania wniosku o dofinansowane realizacji projektu.

Kontakt z doradcą: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl  

Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie (tel do biura LGD: 85 71 28 307) lub mailowo.  Z uwagi na dużą ilość ogłoszonych konkursów prosimy nie zwlekać z kontaktem z doradcą, gdyż w okresie kończącym termin przyjmowania wniosków, kontakt może być utrudniony. 

Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 3 pkt. Aby podmiot uzyskał punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 1 dzień przed zakończeniem naboru wniosków.

Top