Wyniki naboru nr 6/2018 – Aktywna integracja społeczna (WTZ).

Wyniki naboru nr 6/2018 – Aktywna integracja społeczna (WTZ).

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się ocena wniosków w ramach naboru nr 6/2018 (Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego).
 
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce 
Konkursy/Wyniki konkursów.
 
 

Top