Wyniki naboru nr 10/2020 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)

Wyniki naboru nr 10/2020 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr: 

  • 10/2020 Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu EFRR, typ projektu nr 9, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Szczegółowe wyniki zakończonego naboru są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Wyniki naboru nr 10/2020
 <zobacz wyniki>

Top