Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 6 lutego 2020 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański odbył się warsztat refleksyjny, w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański.
Celem warsztatu refleksyjnego była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów oraz zmian w otoczeniu, tak by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Warsztat stanowił uzupełnienie monitoringu o konieczną interpretację, ocenę  i rekomendacje działań.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu !!!

    

Top