Szkolenie dla członków Zarządu, członków Rady oraz pracowników Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański

Szkolenie dla członków Zarządu, członków Rady oraz pracowników Lokalnej Grupy Działania-Fundusz Biebrzański

W dniu 28.12.2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański odbyło się szkolenie pt.: "Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania" zrealizowane w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-02-0003/16 pt.: "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia było podniesienie i doskonalenie umiejętności osób biorących udzał w procesie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański poprzez przedstawienie nowych Procedur oceny i wyboru operacji z dnia 15.12.2017 r.

Szkolenie przeprowadziła Pani Anna Wirkowska - koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych, pracownik biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański, omawiając szczegółowo nowe procedury  oceny i wyboru projektów jak i przedstawiając zmiany dotyczące Załącznika nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych - Zasady wdrażania instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


   

Top