Rusza nabór nr 2/2019/G - Aktywne społeczności lokalne - granty

Rusza nabór nr 2/2019/G - Aktywne społeczności lokalne - granty

Informujemy, iż w dniu 07.11.2019 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego (poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020) w zakresie tematycznym:

  • aktywne społeczności lokalne, cel szczegółowy 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD, Przedsięwzięcie 5.1.1 Aktywne społeczności lokalne (Leader) - Nabór nr 2/2019/G.

Czas trwania naboru: 22.11.2019 r. - 17.12.2019 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/PROW 2014-2020/Nabór nr 1/2019/G Aktywne społeczności lokalne - granty 

Top