Rusza Nabór nr 16/2019 - Rewitalizacja małej skali (EFRR)

Rusza Nabór nr 16/2019 - Rewitalizacja małej skali (EFRR)

Informujemy, iż w dniu 18.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Nabór nr 16/2019.

Czas trwania naboru: 07.10.2019 r. - 04.11.2019 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFRR 2014-2020

Top