Nabór nr 8/2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

Nabór nr 8/2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

Informujemy, iż 7 kwietnia 2017 r.  Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (nabór nr 8/2017) - w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce: Konkursy/EFS 2014-2020/Nabór nr 8/2017

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Top