Komunikaty do naboru nr 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 - zmiana załącznika - przetwarzanie danych osobowych

Komunikaty do naboru nr 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 - zmiana załącznika - przetwarzanie danych osobowych

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zmianie ulegają Załączniki do Ogłoszeń: Oświadczenie do LGD (przetwarzanie danych osobowych).

W zakładce konkursy zostały zamieszczone stosowne komunikaty wraz z aktualną wersją załaczników. Komunikaty dotyczą następujących naborów:

  • Nabór nr 9/2018 (Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/18) - działanie 8.6, typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)  <przekierowanie do komunikatu>
  • Nabór nr 10/2018 (Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-023/18) - działanie 8.6, typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) <przekierowanie do komunikatu>
  • Nabór nr 11/2018 (Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18) - działanie 9.1, typ projektu nr 6 (Programy aktywności lokalnej) <przekierowanie do komunikatu>
  • Nabór nr 12/2018 (Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/18) - działanie 9.1, typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) <przekierowanie do komunikatu>
  • Nabór nr 13/2018 (Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18) - działanie 9.1, typ projektu nr 3 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) <przekierowanie do komunikatu>

 

Top