Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 31.08.2017 r.

Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 31.08.2017 r.

Informujemy, iż na dzień 31.08.2017 r. zostało zwołane posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański.  

Przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena projektu nr LGD-FB/PROW/07/17/04 wynikająca z protestu złożonego przez wnioskodawcę w dniu 07.07.2017 r. w ramach zakończonej oceny wniosków dotyczących naboru nr 7/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).  

Top