Doradztwo w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2021, 2/2021, 3/2021 i 4/2021

Doradztwo w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2021, 2/2021, 3/2021 i 4/2021

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po wejściu do biura.

Osoby chcące skorzystać z doradztwa prowadzonego elektronicznie, w celu uzyskania punktów w kryterium „Doradztwo LGD” proszone są o podanie w treści wiadomości danych kontaktowych beneficjenta: imię i nazwisko/nazwa, pełny adres, nr telefonu i adres email oraz wskazanie naboru, którego dotyczy doradztwo.
 

Informacja dla wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021 i 3/2021:
Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 3 pkt. Aby podmiot uzyskał punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

Informacja dla wnioskodawców w ramach naboru nr 4/2021:
Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 3 pkt. Aby podmiot uzyskał punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 1 dzień przed zakończeniem naboru wniosków.

Top