Anulowanie naboru nr 6/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Anulowanie naboru nr 6/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż nabór nr 6/2020 (na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej) zostaje anulowany.

 
Decyzja została podjęta w związku z obecną dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz prośbami kierowanymi przez wnioskodawców o przesunięcie terminu składania wniosków. Decyzja została również podyktowana troską o bezpieczeństwo zarówno wnioskodawców jak i pracowników biura LGD z uwagi na fakt, iż wnioski muszą być składane bezpośrednio w biurze LGD (brak możliwości ich wysłania za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej).
 
O ponownym terminie naboru powiadomimy w możliwie najkrótszym czasie. Przepraszamy za utrudnienia.

Top