Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 26.01.2016 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 26.01.2016 r. <pobierz plik>

Top