Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 31.05.2016 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 31.05.2016 r. zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 07.07.2016 r. <pobierz plik>

Top