Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 14.12.2018 r.

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 14.12.2018 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w dniu 16.01.2019 r. <pobierz plik>

Top