Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 10.11.2020 r.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w dniu 10.11.2020 r. <pobierz dokument>

Top