Konferencja kulinarna 7-8.05.2019 r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
W dniach 7-8 maja 2019 r. roku odbyła się w Kalwarii (Litwa) konferencja kulinarna skierowana do przedstawicieli podmiotów gospodarczych z sektora turystycznego i gastronomicznego z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański, w której uczestniczyło 13 osób. Konferencja realizowana była w ramach projektu pt. „Nowoczesna Odsłona Tradycyjnych Europejskich Smaków Polski  i Litwy” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Wyjazd miał na celu zapoznanie uczestników z historią kulinarną obu krajów (Polski i Litwy), pokazaniu podobieństw i różnic w przyrządzaniu potraw, wskazaniem wspólnych potraw jak i tych które są charakterystyczne tylko na danym obszarze.
Pierwszego dnia przedstawiono przygotowane przez kucharzy z Polski i Litwy prezentacje na temat historii potraw obu krajów po czym uczestnicy z LGD - Fundusz Biebrzański przygotowali na miejscu regionalną potrawę „Babkę ziemniaczaną”. Następnie uczestnicy określili potrawy wspólne dla obu regionów z których wybrano 10, a następnie szczegółowo je opisano co do różnic i podobieństw w przygotowywaniu i formach podania. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach, na których przygotowywano tradycyjne dania litewskie i polskie.  

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspólnie spędzony czas, a także Partnerowi projektu za przygotowanie i organizację konferencji kulinarnej.


 

Top