Komunikat do naboru (zmiana wzoru deklaracji weksla in blanco wraz z wekslem)
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 07.01.2020 roku zmianie ulega Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
 
Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.
 

Do pobrania:

  1. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem<pobierz załącznik>
  2. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 07.01.2020 r. <pobierz załącznik>
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  07.01.2020 r.
 
Uzasadnienie zmiany:
Spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Top