Komunikat do naboru nr 8/2017

Suchowola, dnia 27.04.2017 r.
 
 

 
Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 8/2017
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. została opublikowana uaktualniona wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS).
 
Nowa wersja generatora to GWA2014 EFS v.1.1.5. Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) są dostępne na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html
 
Zakres zmian w nowej wersji GWA2014 EFS v.1.1.5:
  1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą sposobu wykazywania wartości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – dla stawki ryczałtowej 5, 10, 15, 20, 25%. – walidację z ostrzeżenia przeniesiono na błąd.
  2. Wprowadzono poprawkę w zakresie przekształcania projektów niepartnerskich na partnerskie.
  3. Wprowadzono zmiany dotyczące działania walidacji w zakresie w/w zmian.
  4. Zaktualizowano kategorie kosztów w ramach Działania 2.2 oraz Działania 2.5
 
Należy pamiętać, iż wnioski o dofinansowanie powinny być wypełniane oraz przesłane w wersji instalacyjnej GWA2014EFS nie starszej niż obowiązująca na dzień rozpoczęcia konkursu (wskazanej w Regulaminie konkursu). Zalecane jest jednak przesyłanie wniosku w wersji GWA2014 EFS v.1.1.5.

Top