Komunikat do naboru nr 4/2019 (zmiana wzoru deklaracji weksla in blanco wraz z wekslem)

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 22.11.2019 r.  zmianie uległ wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.
 
Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.
Do pobrania:

  1. wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem <pobierz załącznik>

  2. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 22.11.2019 r. <pobierz załącznik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  22.10.2019 r.
Uzasadnienie zmiany:
Spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Top