Komunikat do naboru nr 4/2019 - dotyczący zmiany wzoru wniosku oraz instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianą GWA EFS (wersja 2.1.1)


Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w dniu 11 marca 2019 r. na stronie internetowej IZ RPOWP opublikowano uaktualnioną wersję instalacyjną GWA EFS (wersja 2.1.1)  oraz zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
 
Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisu mówiącego o braku obowiązku uzasadniania powiązania projektu ze strategiami (pkt IV.3.3), a także doprecyzowania Instrukcji do Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kierowania wniosków do poprawy/uzupełnienia.
 
 Nowa wersja generatora to GWA2014 EFS v.2.1.1:

  1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 dla wersji GWA EFS od wersji 2.1.1.<pobierz plik>

  2. Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP (EFS)  <pobierz plik>

  3. Aplikacja Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (wersja instalacyjna v.2.1.1.) jest dostępna na stronie:
    http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html#_7fbq1e

 
Komunikat dotyczy następujących naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:

  • Nr naboru w GWA:  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-008/19 – nabór nr 1/2019;

  • Nr naboru w GWA:  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-009/19 – nabór nr 2/2019;

  • Nr naboru w GWA:  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/19 – nabór nr 4/2019;

  • Nr naboru w GWA:  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/19 – nabór nr 5/2019;

  • Nr naboru w GWA:  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/19 – nabór nr 6/2019.

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  12.03.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzenie przez IZ RPOWP nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) oraz zaktualizowanie Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Top