Komunikat do naboru nr 25/2018 - zmiana numeru naboruKomunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 25/2018
 
(Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS)
na operacje z zakresu typu projektu nr 8
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego)
 
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku z błędnie przyjętą numeracją ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański, wprowadza się następującą zmianę w dokumentacji do naboru wniosków nr 25/2018:
 
  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  zmianie ulega nr naboru, który otrzymuje brzmienie: NABÓR nr 6/2018 (poprzedni numer widniejący w dokumentacji konkursowej: NABÓR nr 25/2018 jest nieaktualny).
  2. Powyższa zmiana skutkuje również analogiczną zmianą w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  19.01.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowaną treść ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 6/2018:
 
Do pobrania:
  1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków <pobierz plik>
  2. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz plik>

Top