Komunikat do naboru nr: 15/2017, 1/2018, 6/2018 - zmiana warunków udzielenia wsparcia - w celu możliwości dokonywania zmian w umowie na etapie realizacji projektu


Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
(dotyczy naborów nr: 15/2017, 1/2018, 6/2018)
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zmianie uległy Załączniki nr 1 do Ogłoszeń: Warunki udzielania wsparcia.
 
Zmiana dotyczy rozszerzenia zapisu w ramach Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w części V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków):
 
Dotychczasowe brzmienie zapisu: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie".
 
Brzmienie zapisu po zmianie: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/realizacji projektu".
 
Wprowadzane zmiany w  załącznikach mają zastosowanie do następujących naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:
  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17– nabór nr 15/2017 - typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17 – nabór nr 1/2018 - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;
  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18 – nabór nr 6/2018 - typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ.
W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:
  1. Nabór nr 15/2017 - Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>
  2. Nabór nr 1/2018 - Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>
  3. Nabór nr 6/2018 - Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  28.05.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 

Top