Komunikat do naboru nr 13/2019 - zmiana wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektuKomunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS
 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ
wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 
Wprowadzone zmiany dotyczą zmian redakcyjnych w zakresie wkładu własnego określonego w umowach, zaś w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi - wydatki związane z zakupem środków trwałych i wydatki objęte cross-financingiem – ponoszone będą do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
 
W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami <pobierz plik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  11.07.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzenie zmiany przez IZ RPOWP we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 55/837/2019 z dnia 10.07.2019 roku).

Top